Over mijzelf

Van jongs af aan maakten reizen en de natuur deel uit van mijn leven. Dit zijn nog steeds de belangrijke bronnen van waaruit ik inspiratie put.
Het werk van mijn vader (geoloog) bracht ons gezin naar verschillende landen. We woonden in onherbergzame gebieden waar water schaars was, maar ook op paradijselijke eilanden waar we dagelijks in zee zwommen. In die tijd maakte ik kennis met verschillende levens- en zienswijzen die me zijn blijven boeien en voeden.

Wat ik tijdens mijn reizen zie en meemaak, maakt me bewuster van de kwetsbaarheid van mens en natuur. Vanzelfsprekend zijn onderwerpen als vergankelijkheid, verval (in al zijn schoonheid) en vrijheid terugkerende thema’s geworden.

Het uitgangspunt van mijn werk is soms heel persoonlijk, maar kan ook beginnen bij een universeel gegeven dat gaandeweg persoonlijk wordt.
Mijn manier van werken is niet eenduidig. Fotograferen gebruik ik in eerste instantie als een vorm van artistieke expressie, maar ook als middel om te registreren. Soms bewerk ik foto’s. Daarnaast maak ik objecten van uiteenlopende materialen.
Het materiaal of medium dat ik kies staat in dienst van hetgeen ik op dat moment tot uitdrukking wil brengen.

In mijn meest recente werk is water het hoofdthema. Water in al zijn aspecten, zoals bron van het leven en eerste levensbehoefte. Maar ook geef ik uitdrukking aan de (on)doordachte handelswijzen van de mens die zijn omgeving beïnvloedt, met als gevolg overstromingen, droogte en stijging van de zeespiegel. Daarnaast beleef ik als zwemmer en duiker veel plezier in het water.