Looking in

Looking in

Dankzij het droge klimaat zijn de huizen in dit verlaten mijnwerkersdorp in Noord-Chili relatief goed bewaard gebleven. De wind had er vrij spel. Deuren bewogen piepend en krakend, waardoor de huizen leken te leven. Het voelde haast als een inbreuk op de privacy van de vroegere bewoners om hun woningen te betreden, maar de openstaande deuren nodigden uit om er naar binnen te gluren. In deze foto’s wilde ik vergankelijkheid in een verstild beeld vastleggen.