3 D – Crying rivers

Crying rivers

‘In mijn droom huilt de rivier,’ zegt het hoofd van de Munduruku-stam, wiens dorp geheel onder water dreigt te verdwijnen door de aanleg van een megadam. ‘De rivieren zijn de armen en benen, de vertakkingen van de aderen, het water is ons bloed.’ Het afdammen van rivieren heeft weliswaar positieve effecten, maar heeft een ontwrichtende schaduwzijde. Het toch al kwetsbare ecosysteem wordt er verder door verstoord. Wereldwijd zijn er ontelbare stuwmeren. Slechts een derde van de grote rivieren stroomt nog vrij. Laten we die rivieren hun bewegingsvrijheid gunnen.