3 D – Crying rivers

Crying rivers

‘In mijn droom huilt de rivier.’ Het is een uitspraak van een indiaan uit Brazilië die zich verzet tegen de bouw van een grote dam. Het levensonderhoud van zijn stam is afhankelijk van een vrij stromende rivier. Het afdammen van rivieren heeft weliswaar positieve effecten, maar pakt voor veel mensen rampzalig uit. En ook voor het kwetsbare ecosysteem. Wereldwijd zijn er ontelbare stuwmeren en nog maar heel weinig wild stromende rivieren. Dit overdenkend kwam ik tot het maken van deze serie stuwmeren.