3 D – Crying rivers

Crying rivers

‘In mijn droom huilt de rivier,’ zegt het hoofd van de Munduruku-stam, wiens dorp geheel onder water dreigt te verdwijnen door de aanleg van een megadam. ‘De rivieren zijn de armen en benen, de vertakkingen van de aderen, het water is ons bloed.’ Het afdammen van rivieren heeft weliswaar positieve effecten, maar is daarnaast op veel fronten in hoge mate ontwrichtend. Wereldwijd is slechts nog maar een derde van de grote rivieren  vrij stromend.