Freedom of movement

Freedom of movement

Deze serie is een ode aan voeten (mijn voeten). Ze zijn een metafoor voor (bewegings)vrijheid. Ik ben me niet altijd bewust van mijn voeten, maar ze geven me de vrijheid om te lopen, te dansen, te ijsberen of stil te staan. En ze laten sporen na. Letterlijk, op onbetreden zandduinen of in een wit sneeuwoppervlak. En figuurlijk. Wat voor sporen laat ik na? En andersom?

Op welke wijze laat het landschap, een reis, sporen op mij achter?